Voľné pracovné miesta

Vedenie spoločnosti Slovalco, a.s. vypisuje výberové konanie na pracovné pozície zámočník, elektrikár elektrikár s VVN.

Zároveň naďalej prijímame žiadosti na obsadenie pracovnej pozície operátor vo výrobe.

Podrobnejšie informácie a pokyny

[...]
Naše výrobky

Slovalco je výrobcom primárneho hliníka z oxidu hlinitého. Finálnymi výrobkami sú hliníkové zliatiny v tvare čapov na prietlačné lisovanie a primárne zlievarenské zliatiny v tvare bločkov. Hliník slúži na spracovanie v ostatných odvetviach priemyslu (automobilový, letecký, elektrotechnický, stavebný, ai.) Hliníkové čapy mali na celkovej produkcii v roku 2014 dominantný podiel 63%. Čapy na prietlačné lisovanie majú tvar dlhých valcov alebo hrubých tyčí. Ich priemer je od 15,2 do 27,9 cm a dĺžka od 0,4 až do 7 metrov.  Minimálna hmotnosť jedného čapu je 350 kilogramov. Druhým najdôležitejším produktom sú primárne zlievarenské zliatiny.

[...]
Bezpečnosť je prvoradá

Naším cieľom je:

  • žiadne pracovné úrazy u zamestnancov spoločnosti a zamestnancov dodávateľských organizácií,
  • žiadne choroby z povolania u zamestnancov spoločnosti a zamestnancov dodávateľských organizácií,
  • predchádzanie vzniku závažných priemyselných havárií.
Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je na prvom mieste vo všetkých podnikateľských aktivitách Slovalco, a. s. a je súčasťou integrovaného systému

[...]